google6cac17fc7d66dbf5.html
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486
google6cac17fc7d66dbf5.html

Пречиствателни станции- БИОСИСТЕМ-23 ООД  е с дългогодишен опит в инсталиране, пуск, обучение на персонала за работа с пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води и индустриални монтажи.  Фирмата е създадена през 2005 година, като резултат на натрупания през годините опит в различни сектори на пречистване на отпадни води.  Екипът от специалистите, с които работим  е участвал в изграждане на пречиствателни станции в Централна и Южна Америка, Азия и Европа. Тясното сътрудничество с европейски фирми, лидери в иновативни системи за пречистване и рециклиране на води , за които сме официални представители за България и натрупания опит ни  дава възможност да намерим за клиентите си най-подходящото решение на техните проблеми както в областта на битовите , така и в областта на промишлените води.  

 

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, МОНТАЖ, НАДЗОР И ПУСК НА :

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

 

 

ПСОВ Лемприер УУЛ - Сливен