google6cac17fc7d66dbf5.html
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА

БЪЛГАРИЯ НА :

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants

Пречиствателни станции- БИОСИСТЕМ-23 ООД  е с дългогодишен опит в инсталиране, пуск, обучение на персонала за работа с пречиствателни станции на битови и промишлени отпадни води и индустриални монтажи.  Екипът от специалистите, с които работим  е участвал в изграждане на пречиствателни станции в целия свят. Тясното сътрудничество с европейски фирми, лидери в иновативни системи за пречистване и рециклиране на води , за които сме официални представители за България и натрупания опит ни  дава възможност да намерим за клиентите си най-подходящото решение на техните проблеми както в областта на битовите , така и в областта на промишлените води.  

 

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, МОНТАЖ, НАДЗОР И ПУСК НА :

• Биологични пречиствателни станции    •Омекотители на вода за битови и индустриални нужди •Осмозни системи за битови и индустриални нужди     •Системи за рециклиране на вода     

•Физико-химични пречиствателни станции   •Филтрационни системи  

•Флотоционни системи- високоефективни флотатори

•Резервоари от стъклопласт за химични продукти и вода

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ-   монтаж и демонтаж на машини при преместване на фабрики