ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486

Биосистем- 23 ООД

 

2109 Елин Пелин

Ул. Европа 1

Обл. София

Моб. ++ 359 886353486

E-mail: info@biosystem23.com

www.biosystem23.com

Biosystem- 23 ltd

 

2109 Elin Pelin

1, Europa str.

Sofia, Bulgaria

Mobile. ++ 359 886353486

E-mail: info@biosystem23.com

www.biosystem23.com