ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486

В индустриалната сфера  дейността на Биосистем-23 ООД  е съсредоточена в две основни направления:

Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за производствени отпадъчни води  и първично пречистване на води използвани в последствие в производството при :

-Текстилна промишленост

-Хранителновкусова промишленост                         

( млекопреработвателни предприятия, производство на алкохолни и безалкохолни напитки, месопреработванелни предприятия, консервни фабрики и др)

-Пречиствателни съоръжения за кланици

-Металопреработващи предприятия

-Хартиени фабрики

- Индустриални перални  и др.

В съвременните условия опазването на околната среда се превръща в основен приоритет за това все повече са фирмите и организациите, които обръщат внимание на качеството на изхвърляните отпадъчни води от производството.   Предлаганите от нас решения са съобразени с конкретните нужди на всеки клиент. Пречиствателните станции са напълно автоматизирани , като целият процес може да се управлява и контролира от PLC , което дава възможност контрола и управлението да се осъшествява и от разстояние.

 

 • Индустриални монтажи - монтаж и демонтаж на машини и съоръжения, заваряване, изработка на елементи от неръждаема стомана и др.   

Стремим се да дадем на клиентите си най-подходящото и комплексно решение и да съкратим максимално времето за доставка и монтаж с гарантиране на  високо качество на извършените от нас услуги.  

 

В последната година Биосистем - 23 ООД има няколко успешно изградени пречиствателни станции в млекопеработвателни предприятия  в България, като проектите са финансирани със средства от мярка 123 за Развитие на селските райони.