ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В  ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

PSOV MANDRA 60 M3.pdf
ПРОЕКТ ЗА ПСОВ В МАНДРА, 4500 екв.жители
Изтегли описание MANDRA_22.pdf
ПРОЕКТ ЗА ПСОВ В МАНДРА, 3000 екв.жители
Изтегли описание