ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486

БИОСИСТЕМ-23 ООД Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР на Испанската фирма SALHER , която вече повече от 30 години се занимава с проектиране и производство на модулни пречиствателни станции за битови отпадни води. Постоянното усъвършенстване на продуктите,собствения изследователски център, както и тясното сътрудничество с различни испански университети и правителствени организации довеждат SALHER до водещи позиции , както на испанския , така и на европейския пазар.

                         

 

 

ПРОДУКТИТЕ                                                            

Широката гама от продукти произвеждани с марка Salher включват:

•    системи за първична обработка на отпадни води

     -ръчни, полуавтоматични и автоматични решетки за задържане    на неразтворени частици

-мазниноуловители

-каломаслоуловител

•    пречиствателни станции за отпадни води

-септични ями

-Биофилтри

-Пречиствателни станции чрез пълна оксидация

-мембрани MBR

• пречиствателни станции за рециклиране на дъждовни води. Дъждовната вода може да бъде използвана за много от нуждите на едно домакинство,при които не е необходимо използването на питейна вода: тоалетни, поливане на градини и тревни площи, пране, миене на автомобили и др. дъждовните води могат да бъдат използвани за поливане, за миене на автомобили

•    пречиствателни станции за автомивки и системи за рециклиране на пречистената вода от автомивки

•    сепаратори на нефтопродукти.

Една от най-широките гами от продукти на пазара включваща от най- опростените модели до системи с автоматично извличане на отделените нефтопродукти. Гарантирана ефективност до 99,8 %.

системи за третична обработка на води. Включват механични филтри, системи за дезинфекция на пречистената вода

•  помпени станции

ПСОВ до 50 еквивалент жители

OXI DEP TC.pdf Изтегли PDF Doc3.pdf

ПСОВ от 50 до 1000 еквивалент

жители до 95% пречистване

Изтегли PDF Doc2.pdf

ПСОВ от 50 до 1000 еквивалент

жители до 98% пречистване MBBR

Изтегли PDF

ПСОВ от 50 до 1000 еквивалент

жители до 99% пречистване MBR

Изтегли PDF Doc4.pdf

Каломаслоуловители/ сепаратори на нефтопродукти

Изтегли PDF Doc5.pdf