ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
	            ИНДУСТРИАЛНИ МОНТАЖИ

© 2006 BIOSYSTEM-23 LTD

ПРОЕКТИРАНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Water treatment plants
info@biosystem23.com
2109 Elin Pelin,
1, Europa Str.
Sofia , Bulgaria  
++359 886353486

 КЛИЕНТ: ADIFIL - OPORTO , Португалия , Текстилна фабрика , Боядисване на памучни и вискозни  влакна  Дебит 700м3/ден , 2001 , Europrogetti srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ,        

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, пуск, първоначален контрол до достигане на параметри, изготвяне на план за контрол и поддръжка, обучение на персонала

КЛИЕНТ:RONUTEX  OPORTO, Португалия, Текстилна фабрика , Боядисване на памучни и полиестерни тъканиДебит  700м3/ден, 2001, Europrogetti srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ,  

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, пуск, първоначален контрол до достигане на параметри, изготвяне на план за контрол и поддръжка, обучение на персонала

КЛИЕНТ: TENOTEX , АЛИКАНТE Испания, Нетъкан текстил, Дебит 4000 м3/ден , 2002,Idrosystem energy srl - проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  ФЛОТАТОР И СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА В ПРОИЗВОДСТВОТО

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, пуск.

КЛИЕНТ: DURАFLEX SAN SALVADOR, Ел Салвадор,Текстилна фабрика,Дебит 3000 м3/ден, 2002,Europrogetti  srl-проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, програмиране на PLC, контрол до достигане на параметри, изготвяне на план за контрол и поддръжка, обучение на персонала

КЛИЕНТ: CARAKOL KNITS Сан Педро Сула, Хондурас , Текстилна фабрика -джинси, Дебит 1500 м3/ден 2002, Europrogetti srl-                                                             ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ и ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА И ОМЕКОТИТЕЛИ

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, програмиране на PLC, контрол до достигане на параметри, изготвяне на план за контрол и поддръжка, обучение на персонала

КЛИЕНТ:  SANDONG BINZHOU HUAFANG , BINZHOU, Китай,  Фабрика за тъкане и боядисване на памучни платове и полиестерни тъкани, Дебит 15.000 м3/ден , Europrogetti srl - проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи , надзор на електро- монтажните работи, програмиране на PLC, контрол до достигане на параметри, изготвяне на план за контрол и поддръжка, обучение на персонала

КЛИЕНТ: SAO XIN WATER , Sao Xin , Китай , Общинска ПСОВ заедно с консорциум от текстилни фабрики и др. производства , Дебит- 300.000 м3/ден , 2002, Europrogetti srl - проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ

Контрол и организация на строителните работи

КЛИЕНТ: WUJIANG HENG YU TEXTILE, Китай, текстилна фабрика за производство и боядисване на полиестерни и памучни платове, 5.000 м3/ден , 2003, Europrogetti srl - проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ   И СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА

Контрол на строителните работи, изготвяне на работна програма, надзор на монтажните работи

КЛИЕНТ: HANG MIN GROUP , Китай , Фабрика за производство на нетъкан текстил , 4000 м3/ден 2003, Idrosystem energy srl-

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ВОДА И СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи и на електро-монтажните работи .

КЛИЕНТ: NANG PIN TEXTILE, Китай , Фабрика за производство на нетъкан текстил , 4000 м3/ден, 2003, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ВОДА И СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи и на електро-монтажните работи .

КЛИЕНТ: SCA , Suameer , Холандия , Фабрика за производство на хартия, салфетки и хигиенни материали4000 м3/ден,Idrosystem energy srl - проект и доставка

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ХИМИКО- ФИЗИЧНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ФЛОТАТОР И ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА

Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи и на електро-монтажните работи пуск на инсталацията.

КЛИЕНТ: ORSA, Италия, Текстилна фабрика, боядисване на платове, Дебит- 3500 м3/ден , 2004, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: БИОЛОГИЧНА ПСОВ

Цялостен монтаж и инсталация на оборудването, електро инсталация и пуск

КЛИЕНТ: ORM , Италия, Производство на хигиенни материали и нетъкан текстил, Дебит - 4000 м3/ден, 2004, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ФИЗИКО- ХИМИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВОДАТА

Цялостен монтаж и инсталация на оборудването, електро инсталация и пуск

      КЛИЕНТ: PENTAX  Marrostica, Италия, производство на диамантени дискове за рязане.  2004, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ФИЗИКО- ХИМИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ BBF Цялостен монтаж и инсталация на оборудването, електро инсталация и пуск

КЛИЕНТ: RAUMER LTD, Италия, 2004, ASB Srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Изграждане на система за рециклиране на конденз

КЛИЕНТ: Municipalite de Lyon , Франция,  Общинска ПСОВ , 2004, ASB Srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  ФИЗИКО- ХИМИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СЪС СИСТЕМА ОТ ФЛОТАТОРИ, ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА, БИОЛОГИЧНА ПСОВ

Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи

КЛИЕНТ: Municipalite de Boulogne sur mer, Франция, Общинска ПСОВ , 2004, ASB Srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА, БИОЛОГИЧНА ПСОВ  Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи

КЛИЕНТ: SOGEA Strasbourg, Франция, Общинска ПСОВ, OMC Collareda srl , 2005, РАЗШИРЕНИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  Монтаж на флотатори - комбинирана система SEDI FLO

КЛИЕНТ: CMPC Tissue s.a , Puente alto , Чили,  Хартиена фабрика, 2400 м3/ден , 2005 , OMC Collareda srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДА- Монтаж и пуск

КЛИЕНТ: Stereau Vitrolles , Марсилия, Франция, Общинска ПСОВ, OMC Collareda srl , 2005

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  ФЛОТАЦИОННА СИСТЕМА - Монтаж и пуск

КЛИЕНТ: Polimeros y derivados, Леон, Мексико, Фабрика за производство на полимерни материали , 2005, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДА- Монтаж и пуск

КЛИЕНТ: SCA  Valls , Испания, Хартиена фабрика, Дебит - 2400 м3/ден, 2006, OMC Collareda srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: БИОЛОГИЧНА ПСОВ СЪС СИСТЕМА MBBR, ФИЗИКО- ХИМИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ- ФЛОТАТОР, ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА,

Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи

КЛИЕНТ: Миролио ЕАД, Ямбол, България, текстилна фабрика- боядисване на прежди. Дебит3000 м3/ден, Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА, ОБРАТНА ОСМОЗА, ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Цялостен монтаж и инсталация на оборудването, електро инсталация и пуск

КЛИЕНТ: Novatextile , Pitesti, Румъния, Текстилна фабрика- изработка и боядисване на платове, Дебит 1500 м3/ден , Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Биологична пречиствателна станция Изработване на работна програма, надзор и организация на монтажните работи

КЛИЕНТ: Миролио ЕАД, Сливен, България, Монтаж  на система за обратна осмоза, Idrosystem energy srl

КЛИЕНТ:Миролио ЕАД, Ямбол, България,

ИЗПЪЛНЕНИЕ:Цялостен монтаж на машини за боядисване на прежди в новопостроена фабрика в гр. Ямбол, проект на Биосистем- 23 ООД

КЛИЕНТ:Миролио ЕАД, Ямбол, България,  изграждане на 15000 метра тръбни разводки

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Цялостен монтаж и изработка на проект за дозираща система за химикали в новопостроена фабрика в гр. Ямбол ,                                  проект на Биосистем-23 ООД

КЛИЕНТ: UNITED COLOURS OF BENETTON , ТУНИС ,  1500 м3/ден , Idrosystem energy srl

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  БИОЛОГИЧНА ПСОВ, ОБРАТНА ОСМОЗА, ОМЕКОТИТЕЛИ, ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА, ОЗОНАТОР- ЦЯЛОСТЕН МОНТАЖ

И ................ COCA COLA EMBOSALVA - El Salvador(производство на безалкохолни напитки), UNISOLA UNILEVER- El Salvador (производство на маргарин и растителни мазнини), ULTRACONGELADOS VIRTO S.A. - Испания (производство замразени зеленчуци), ITOSOLA S.BARBARA- Гватемала (производство на кафе), AGROQUIMICA - Гватемала (производство на хербициди), ANODIZZAZIONE PIAVE- Италия (анодизиране на алуминий) ,  MIANETTI- Италия  (галванизиране), UNEX BENEFICIO MONTEALEGRE- El Salvador (производство на кафе), Джорджетти - Миролио ЕАД (щампа) Елин Пелин- България, Би Ай Пи- България (производство на канцеларски материали), Тракийска гробница- музей в Александрово- България, FIBRACOLOR (текстилна фабрика  ZARA Group)- Испания, LANAS FILTEX - Мексико (обработка на вълна), ACABADOS OLIMPUS - Мексико (текстилна фабрика - памучни тъкани - боядисване и производство), LEON GROUP - Италия  (пране и избелване на дънки) .....и други.

referenze Manole.JPG Referencia BIP _20.jpg referentzia Monolit.pdf Referenze ecochimica.jpg referenze idrosistem.jpg referenze Knauf.jpg referenze Lempriere.jpg referenze matand.jpg referenze nivego.jpg